Papers & Presentations

Dr Rowland Illing
2016 Papers:

• Egashira Y, Singh S, Bandula S, Illing R. Percutaneous high-energy microwave ablation for the treatment of pulmonary tumors: a retrospective single center experience. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 2016 Apr;27(4):474-9
• Illing, RO. The Affidea Effect. HealthManagement.org-The Journal, 2016;16(1):38-9
• Singh S, Siriwardana PN, Johnston EW, Bandula S, Davidson BR, Illing RO. Perivascular parenchymal extension of the ablation zone following liver microwave ablation. BMJ Case Rep. 2016 Mar 31;2016.

2016 Presentations

• 12th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Sao Paulo, Brazil. 20 April 2016. Use of an ex-vivo organ perfusion system to determine the therapeutic algorithm for microwave ablation (MWA) of liver tumours. Siriwardana P, Singh S, Johnston E, Watkins J, Davidson B, Illing R
• The European Congress of Radiology, Vienna, Austria. 4 April 2016. EuroSafe Imaging 2016: Implementation of a multi-country CT Dose Management system. Katsari K, Illing R, Papachristodoulou N, Ciortea CA, Heredia VAG, Puggina S, Volford G, Boulanger X, Kaczor A.

Publications in scientific journals referred in Thomson Reuters Web of Science databases

1. Usinskiene J, Ulyte A, Bjørnerud A, Venius J, Katsaros VK, Rynkeviciene R, Letautiene S, Norkus D, Suziedelis K, Rocka S, Usinskas A, Aleknavicius E.Optimal differentiation of high- and low-grade glioma and metastasis: a meta-analysis of perfusion, diffusion, and spectroscopy metrics. Neuroradiology. 2016 Jan 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 26767528.

2. Zeleckiene I, Usinskiene J, Laucevicius A. Computing Volume of the Hearts Right Ventricle using 2D Echocardiography Images. Mathematical modelling and analysis. 2014;19 
(4): 556-567. (IF=0.538)

3. Usinskiene J, Mazighi M, Bisdorff A, Houdart E. Fatal peritoneal bleeding following embolization of a carotid-cavernous fistula in Ehlers-Danlos syndrome type IV. Cardiovasc Intervent Radiol. 2006 Nov-Dec;29(6):1104-6. (IF=1.965)

4. meningioma of the sinonasal tract. Acta Radiol. 2005 Jul;46(4):415-8. (IF=1.350) Usinskas A, Meilunas M, Paulinas M, Miniotas D, Zakarkaite D, Mataciunas M, Petrulionis M, Valeviciene N, Paulauskiene I, Bruzaite J. Primary extracranial meningioma of the sinonasal tract. Acta Radiol. 2005 Jul;46(4):415-8. (IF=1.350)


Publications in International Conferences referred in Thomson Reuters Proceedings databases

Sederevicius D, Meilunas M, Usinskas, A, Usinskiene J. Information, electronic and Electrical Engineering (AIEEE), 2014 IEEE 2nd Workshop on Advances in DOI: 10.1109/ AIEEE.2014.7020325

Publications in other peer reviewed journals

1. G. Kazakevičiūtė-Januškevičienė, „Region-based Annotations for the Medical Images“. Baltic J. Modern Computing, Vol. 3 (2015), No. 4, pp. 248–267.

2. G. Šustickas, D. Rinkevičius, J. Ušinskienė, S. R. Letautienė, A. Širvinskas. “Case-series analysis ofintracranial saccular aneurysms treatment”. Acta medica Lithuania, vol 22, Nr. 3, 2015.

3. Ušinskienė, J., Valevičienė, N.R., Gaigalaitė, V. Intrakranijinių aneurizmų tyrimas magnetinio rezonanso angiografija, naudojant skirtingus rekonstrukcinius metodus: literatūros apžvalga ir klinikiniai atvejai. Medicinos teorija ir praktika (ISSN 1392-1312). 2007;13 (3):232-39.

4. Šustickas, G., Ušinskienė, J., Migauskas, G. ir kt. Galvos smegenų arterijų aneurizmų maišo ir kaklo santykio klinikinė reikšmė. Lietuvos Chirurgija (ISSN 1392-0995, eISSN 1648-9942). 2007;5(1): 45-52.

5. Žurauskas, E., Ušinskienė, J., Gaigalaitė, V. ir kt. Dirbtinių intrakranijinės aneurizmosmodelių kūrimas angiografiniams tyrimams. Medicina (ISSN 1010-660X, eISSN 1648-9144). 2007;43(7): 562-67.

6. Valaikienė J., Dementavičienė J., Misonis N., Bružaitė J. Sėkminga intraarterinė trombolizė gydant pamatinės arterijos užsikimšimą. Medicinos teorija ir praktika. 2007; 13 (3):386-88.

Oral presentations

1. Optimal glioma grading and metastasis radiological differentiation: a meta- analysis of perfusion, diffusion and spectroscopy metrics. 38 ESNR suvažavimas, Neaples, Italy. 2015m.

2. Limfomų ir glioblastomų radiologinės diagnostikos niuansai. Mokslinė praktinėkonferencija ,,Neuroangiochirurgijos centras 2015”, Vilnius. 

3. ”Glioblastoma treatment response with conventional and advanced MRI”. The IX-thConference on Biological Therapies. Current Treatment of Primary CNS and Metastatic Malignancies”. 2014 11 28, Vilnius.

4. Piktybinių gliomų vertinimas multiparametrine MRT. Mokslinė praktinė konferencija ,,Neuroangiochirurgijos centras 2014”, 2014 05 02, Vilnius.


Publications 2011-16:


1. Adomaitienė I., Metlova A., Stašienė E., Samuilis A., Trainavičius K. Diagnostic Imaging of Solid Pseudopapillary Tumour of the Pancreas in Children: Report of Two Cases. Health Sciences 2012: 22 (6), 165-169. (in lithuanian language,abstract in english)

2. Adomaitienė I., Adomaitis R., Verkauskas G., Dementavičienė J. Urological CT imaging in children optimisation: ESPR and ESUR recommendations in clinical practice, Children`s hospital, Affiliate of Vilnius University Hospital expirience. Health Sciences 2012: 22 (6), 220-225 (in lithuanian language, abstract in english)

3. Adomaitienė I., Adomaitis R., Verkauskas G., Dementavičienė J. Method of spilt-bolus injection of contrast media in computer tomography examination for renal and urological conditions in children. Theory and Practice in Medicine, 2013: 19(3.1), 148-152. (in lithuanian language, abstract in english)

4. Azukaitis K, Loirat C, Malina M, Adomaitiene I, Jankauskiene A. Macrovascular involvement in a child with atypical hemolytic uremic syndrome. Pediatr Nephrol. 2014;29:1273–1277

5. Adomaitienė I., Adomaitis R., Cerniauskaite R., Samuilis A., Dementaviciene J. The analysis of indications and methods of performance of prostate magnetic resonance imaging study in Vilnius University Hospital Santariskiu Clinics during the period of 2006–2014. Theory and Practice in Medicine, 2015 - T. 21 (Nr. 2.2), 271–276 p. (in lithuanian language, abstract in english)

6. Adomaitienė I., Cerniauskaite R., Stasiene E, Cerkauskiene R. Radiological diagnosis of systemic oxalosis: case report of primary hyperoxaluria type I. Theory and Practice in Medicine, 2015 - T. 21 (Nr. 4.1), 483–486 p. (in lithuanian language, abstract in english)

7. Talijunienė I., Adomaitienė I., Dementaviciene J., Basevicius A., Venalis A., Dadoniene J. Clinical and radiological features of vertebral compression fractures and their association with risk factors in postmenopausal women. Theory and Practice in Medicine, 2015 - T. 21 (Nr. 4.1), 647– 653 p. (in lithuanian language,abstract in english )

8. I.Adomaitienė, R. Sinkevičius, E. Stašienė, A. Samuilis, J. Raistenskis, V. Strukčinskaitė. Ultrasound examination of thoracolumbar fascia in adolescent with idiopathic scoliosis - pilot study, Health Sciences 2016: 26 (2), 72-77.(in lithuanian language, abstract in english)


1. Annual congress of Ultrasound, Palanga, Lithuania, 2016 05 20-21: Occult fractures in paediatric conventional radiology.

2. Baltic congress of paediatric radiology, Ryga, Latvija, 2016 02 16-19: Paediatric scrotum imaging. Urogenital imaging.

3. ECR 2016, Viena, Austria (educational poster). Adomaitienė I., Cerniauskaite R., Stasiene E, Zukauskiene O., Augaitiene V. Practical approach to chest trauma ultrasound in children.

4. ESPR 2015, Graz, Austria, Children chest trauma ultrasound. (educational poster).Adomaitienė I., Cerniauskaite R., Stasiene E.

5. Second satellite symposia in Radiology organised by Kosovo Open Medical Club and Austrian American Foundation, Pristina, Kosovo2013 10 7-8, MRI in paediatric uroradiology Congress of Ultrasound, Druskininkai, Lithuania, 2011 11 12-13: Chest trauma ultrasound

6. Chest trauma ultrasound. World Congress of Ultrasound in Medicine and Biology 2011, Chest trauma ultrasound (educational poster). Adomaitienė I., Augaitienė V., Janilionis R.

1. Grigienė R., Kurtinaitis J., Valuckas K.P., Aleknavičius E., Letautienė S.R. The value of prognostic factors for uterine cervical cancer patients treated with irradiation alone. BMC Cancer, 2007, 7: 234

2. Grigienė R., Briedienė R., Skaisgirytė A., Jovaišienė V. Skaitmenizuotos mamografijos (kompiuterinėsmamografijos) galimybės. Pirmoji patirtis Vilniaus universiteto Onkologijos institute. Medicinos teorija ir praktika, 2007, 13 (3): 287–290.

3. Grigienė R., Letautienė S.R. Rizika susirgti širdies ligomis ir plaučių vėžiu po krūties vėžio spindulinio gydymo.Medicinos teorija ir praktika. 2008, 14(2): 173-179.

4. Grigienė R. , Letautienė S.R. Indikacijos pilvo organų radiologinei diagnostikai. Medicinos teorija ir praktika. 2008, 14(4) 340-345.

5. R. Grigienė, K. Grigaitė, S. Letautienė vėžio išplitimą. Medicinos teorija ir praktika. 2009, T.15. Nr. 3. p. 201-205.

6. R. Grigienė, R. Briedienė Kompiuterinės diagnostikos programos naudojimo galimybės skaitmeninėje mamografijoje vykdant profilkatinę patikrą dėl krūties vėžio. Medicinos teorija ir praktika. 2009, T.15 Nr.3 p. 190-195.

7. Grigienė R., Barisienė M., Sruogis išplitusio riestinės žarnos vėžio. Sveikatos mokslai. 2010, T.20, Nr. 3. p. 3217-3220

8. Drobnienė M, Cicėnienė E.Targeted Therapy in Patients With Non-small Cell Lung Cancer Previously Treated with Chemotherapy/ Medicina. Vol. 47, no. 9 (2011) p. 520-525.

9. Kubiliūtė R, Šlėktaitė ray imaging. MEDICAL PHYSICS IN THE BALTIC STATES 9. Kaunas, Lithuania (2011) 27-30.

10. Samalavičius, Narimantas Evaldas, Kilius, Alfredas, Petrulis, Kęstutis, Letautienė, Simona Rūta, Grigienė, Rūta, Briedienė, Rūta, Mišeikytė-Kaubrienė, Edita, Transanal endoscopic microsurgery: results of the first 50 cases / Acta medica Lituanica. Vol. 19, no. 1 (2012) p. 45-49.

11. William John Gradishar, Zsuzsanna Kahan, Janice Tsang, Constanta Timcheva, Sergei Tjulandin, Fatima Cardoso, Ruta Grigiene, Hiroji Iwata, Maccon Keane, Kristina Luebbe, Zora Neskovic-Konstantinovic, Sergio D. Simon, Salomon Stemmer, Damir Vrbanec, Tammy Arbani, Allison M. Florance, Yingjie Huang, Meggan Leigh, Susan Wroblewski, Stephen R. D. Johnston ALTERNATIVE (EGF114299): A study of lapatinib, trastuzumab, and endocrine therapy in patients who received neo-/adjuvant trastuzumab (IV) and endocrine therapy. J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr TPS661)

Asta Bajorinaite
2011-2016 Papers:

• Asta Bajorinaitė, Judita Laurinkienė, Jūratė Dementavičienė IMAGING IN EPILEPSY Theory and Practice in Medicine, 2013, Vol. 19, No. 3.1
• Judita Laurinkienė, Alina Barkauskienė, Asta Bajorinaitė, Jūratė Dementavičienė MR IMAGING OF PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMA Theory and Practice in Medicine, 2013, Vol. 19, No. 3.1
• Renata Baltagalvienė, Givi Lengvenis, Sandra Zaičikaitė, Asta Bajorinaitė, Jūratė Dementavičienė FUNGAL ABSCESS OF THE BRAIN DIAGNOSIS BY MAGNETIC RESONANCE IMAGING: A CASE REPORT Theory and Practice in Medicine, 2015 m. Vol. 21 tomas No. 4.1

2011-2016 Presentations

• Baltic Congress of Radiology, Ryga, 2011 m. Oral poster presentation H1N1 virus radiology findings Asta Bajorinaitė, Judita Laurinkienė, Giedre Andrijevskiene , Jūratė Dementavičienė
• Tarptautinė išsėtinės sklerozės konferencija, Kaunas, 2012 m. Multiple sclerosis and vascular lesions differential diagnostics Asta Bajorinaite, Jurate Dementaviciene
• Tarptautinė epilepsijos konferencija, Vilnius, 2013 m. Imaging in epilepsy Asta Bajorinaite, Jurate Dementaviciene
• Radiologų draugijos suvažiavimas, Vilnius, 2015 m. 3T MRT patirtis ir naujovės Vilniaus Universitetinės ligoninės Santariškių klinikose

Papers and thesis (2012-2016)
Briedienė R. Tripple negative breast cancer diagnosis. EPOS presentation ECR Vienna 2014
Non-invasive methods (HistoScanning and multiparametric MRI) for diagnosis of prostate cancer I.Naruseviciute , A. Ulys, R. Briediene, A. Vezelis, R. Grigiene , M. Trakymas. European Urology, Volume 13 Issue 1, June 2014

Digital mammography and breast tomosynthesis. Aušra Migilinskaitė, Rūta Briedienė Baltic Congress of Radiology 2014 10 10-11, Estonia

Viso kūno difuzijos vaizdinimo magnetinio rezonanso tomografijos būdu galimybės onkologijoje (apžvalga)
(Whole body MRI diffusion in oncology. Review)
Rūta Grigienė, Rūta Briedienė, Simona Rūta Letautienė
Medicinos teorija ir praktika 2013 m. 19 tomas Nr. 3.1

Priešoperacinės magnetinio rezonanso tomografijos reikšmė prostatos naviko T dydžiui nustatyti
(Preoperative MRI for prostate cancer T detection)
Ieva Naruševičiūtė, Rūta Briedienė, Simona Letautienė, Rūta Grigienė, Albertas Ulys, Jolita Bernatavičienė, Povilas Treigys
Medicinos teorija ir praktika 2015 m. 21 tomas Nr. 4.1


Su BRCA 1 ir 2 mutacijomis susijusio krūties vėžio radiologiniai ir morfologiniai požymiai:trumpa literatūros apžvalga ir patirtis NVI
(BRCA 1 and 2 mutations associated breast cancer radiological and morphological signs: literature review and results at NCI)
Rūta Briedienė, R. Grigienė, Asta Gudabskaitė
Medicinos teorija ir praktika 2015 m. 21 tomas Nr. 4.1

L.Steponaviciene, R.Briediene, R.Grigiene, I.Cechanoviciene 
Breast Cancer Services in Lithuania. Poster
2015 12 09 JRC meeting

Gudavičienė D, Briedienė R, Skaisgirytė A, Kanopienė D, Steponaičienė L, Šnirienė R, Obžigailovas E. Breast cancer screening results in Institute of Oncology Vilnius University, Lithuania. The Breast 2013; vol 22 supplement 1, S36. Primary therapy of early breast cancer 13th international conference, St. Gallen, Swtizerland, 2013 03 13-16.

Makevičius J, Ulys A, Briedienė R. Magnetic resonance imaging in detecting prostate cancer: one centre experience. 33rd congress of the société internationale d’urologie, Vacouver, Canada 2013 09 8-12

I. Naruševičiūtė , R. Briedienė, A. Jakaitienė, P. Treigys, J. Bernatavičienė, V. Medvedev. Localisation and Evaluation of Prostate Cancer Aggressiveness from Magnetic Resonance Imaging. Duomenų analizės metodai programų sistemoms. Theoretical and engineering aspects of e-service technology development and application in high-performance computing platforms, 2013 12 06, Druskininkai; poster

Rūta Briedienė, Sigutė Stadalnykaitė, Tomas Rinkevičius. Krūtinės lastos skaitmeninė tomosintezė. Onkologija 2012; 10: 17-26

Gudaviciene Daiva, Steponaviciene Laura, Skaisgiryte Audrone, Briediene Ruta, Grinyte Laima. Wire-guided excisional biopsies in Vilnius University Institute of Oncology. 14th Milan Breast Cancer Conference, 2012 06 20-22

Narimantas Evaldas Samalavičius, Alfredas Kilius, Kestutis Petrulis, Simona Letautienė, Rūta Grigienė, Rūta Briedienė, Edita Mišeikytė-Kaubrienė. Transanal endoscopic microsurgery: results of first 50 cases. Acta medica Lituanica 2012 ; 1: 45-49


Presentations (2014-15)
DAMSS 7th international workshop. Data analysis methods for software systems – pranešimas. J. Jucevicius, P. Treigys, R. Briedienė, I. Naruševičiūtė “Computer-Aided Localization of Prostate in mpMRI” 
Computer-aided Localisation and Characterisation of Prostate Cancer in mpMRI – pranešimas. Povilas Treigys, Jolita Bernataviciene, Ruta Briediene, Ieva Naruseviciute. The 16th ASMDA 2015 International Conference (June 30 - July 4, 2015, University of Piraeus, Greece)

Briedienė R., Naruševičiūtė I., Grigienė R.
Kokią vietą užima mp MRT tyrimas aktyvaus sekimo protokoluose. (Prostate mpMRI in active surveilance protocols)
Prostatos vėžio ankstyvoji diagnostika ir aktyvi stebėsena. Vilnius Artis 2015 10 09

Computer-aided localisation of prostate in mpMRI
J.Jucevičius, P.Treigys, R.Briedienė, I.Naruševičiūtė
7th International Workshop „Data analysis methods for software systems“, Druskininkai 2015 12 3-5

Briedienė R. 
Daugiažidininės krūties karcinomos diagnostika. Krūtų magnetinio rezonanso tyrimas. Radiologinių tyrimų koreliacija. 
(Mutifocal breast cancer diagnostiscs. Breast MRI and correlation of radiolgoical methods)
Aktualūs motetų onkologijos klausimai, Vilnius 2015 11 26

Rūta Briedienė, Rūta Grigienė, Ieva Naruševičiūtė
MRT reikšmė po prostatos vėžio lokalaus gydymo 
(MRI after local tratment of prostate cancer)
2014-11-28 Kaunas Urologų draugijos posėdis 
Rūta Briedienė
Lung cancer CT diagnostics. Copenhague, Unilabs conference 
2014 09 27 (iConsilium consultant)

Rūta Briedienė
Breast cancer in young women. 
2014 05 16 Vilnius Tarptautinė senologijos konferencija „Modern modalities of Breast cancer treatment“

Rymantė Gleiznienė (mokslininko vardas, pavardė)

MOKSLINĖ VEIKLA PER 2010-2015 METUS

Moksliniai tyrimai ir jų skelbimas

VADOVĖLIAI AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS,

patvirtinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijoje

1.Basevičius, Algidas; Lukoševičius, Saulius; Jonaitienė, Eglė; Kulakienė, Ilona; Dobrovolskienė, Laima; Gleiznienė, Rymantė; Punys, Vytenis; Cibulskaitė, Inga; Veikutis, Vincentas; Kaupas, Rytis Stasys; Monastyreckienė, Eglė; Jurkienė, Nemira; Krasauskienė, Aurelija; Mickevičius, Ramūnas; Uktveris, Rimantas; Jankauskas, Antanas; Basevičienė, Ingrida; Žvinienė, Kristina; Kudrevičienė, Aušrelė; Atstupėnaitė, Vaida; Vaicekavičius, Edvardas; Gineikienė, Irina; Keleras, Evaldas; Vaitkus, Antanas; Ragaišis, Donatas; Rutkauskas, Saulius; Zaveckienė, Jurgita; Venclauskienė, Algirda; Titovas, Dalius; Čiukšys, Edis; Kiudelis, Juozas; Sutkus, Apolinaras; Gradauskas, Liubomiras; Satkevičius, Zigmundas Vytautas. Radiologijos pagrindai : vadovėlis / A. Basevičius, S. Lukoševičius, E. Jonaitienė, I. Kulakienė, L. Dobrovolskienė ir kt. [Rymantė Gleiznienė, Vytenis Punys, Inga Cibulskaitė, Vincentas Veikutis, Rytis Stasys Kaupas, Eglė Monastyreckienė, Nemira Jurkienė, Aurelija Krasauskienė, Ramūnas Mickevičius, Rimantas Uktveris, Antanas Jankauskas, Ingrida Basevičienė, Kristina Žvinienė, Aušrelė Kudrevičienė, Vaida Atstupėnaitė, Edvardas Vaicekavičius, Irina Gineikienė, Evaldas Keleras, Antanas Vaitkus, Donatas Ragaišis, Saulius Rutkauskas, Jurgita Zaveckienė, Algirda Venclauskienė, Dalius Titovas, Edis Čiukšys, Juozas Kiudelis, Apolinaras Sutkus, Liubomiras Gradauskas, Zigmundas Vytautas Satkevičius] ; Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Radiologijos klinika ; [Recenzentai : E. Juozaitytė, A. Naudžiūnas]. Antroji papildyta ir pataisyta laida. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2013. 406 p. : pav, lent. ISBN 9789955152958.

MOKSLO STRAIPSNIAI, referuojamuose mokslo leidiniuose
· leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje „Thomson Reuters Web of Knowledge“ ir turinčiuose citavimo rodiklį

1.Veikutis, Vincentas; Budrys, Tomas; Basevičius, Algidas; Lukoševičius, Saulius; Gleiznienė, Rymantė; Unikas, Ramūnas; Skaudickas, Darijus. Artifacts in computer tomography imaging: how it can really affect diagnostic image quality and confuse clinical diagnosis? / Vincentas Veikutis, Tomas Budrys, Algidas Basevicius, Saulius Lukosevicius, Rymante Gleizniene, Ramunas Unikas, Darijus Skaudickas // Journal of vibroengineering : JVE. Kaunas : JVE International Ltd. (Oscillations in biomedical engineering). ISSN 1392-8716. 2015, vol. 17, iss. 2, p. 995‑1003. Prieiga per internetą: <http://www.jve.lt/Vibro/JVE-2015-17-2/JVE01715031571.html>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); COMPENDEX; EBSCO; INSPEC; SCOPUS; VINITI]. [Citav. rod.: 0.617 (2014)]

2.Laučkaitė, Kristina; Rastenytė, Daiva; Šurkienė, Danguolė; Vaidelytė, Birutė; Dambrauskaitė, Gabrielė; Sakalauskas, Andrius; Vaitkus, Antanas; Gleiznienė, Rymantė. Ultrasonographic (TCS) and clinical findings in overlapping phenotype of essential tremor and Parkinson’s disease (ET-PD) / Kristina Laučkaitė, Daiva Rastenytė, Danguolė Šurkienė, Birutė Vaidelytė, Gabrielė Dambrauskaitė, Andrius Sakalauskas, Antanas Vaitkus, Rymantė Gleiznienė // BMC neurology [electronic resource]. London : BioMed Central. (Research article). ISSN 1471-2377. 2014, vol. 14, p. 1-9. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24655437>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; SCOPUS; PsycINFO; EMBASE; Chemical Abstracts Service (CAS); Google Scholar; CAB International]. [Citav. rod.: 2.04]

3.Randakevičienė, Goda; Gleiznienė, Rymantė; Basevičius, Algidas; Lukoševičius, Saulius. An Extremely rare case of glioblastoma multiforme of the spinal cord / Goda Randakevičienė, Rymantė Gleiznienė, Algidas Basevičius, Saulius Lukoševičius // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. (Continuing medical education). ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, Nr. 5, p. 242-245 : pav. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Index Copernicus; Scopus]. [Citav. rod.: 0.508]

4.Randakevičienė, Goda; Gleiznienė, Rymantė; Nylander, Rūta. Susac’s syndrome : a case presentation and radiological approach to this rare autoimmune endotheliopathy / Goda Randakevičienė, Rymantė Gleiznienė, Rūta Nylander // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. (Clinical case report). ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, Nr. 1, p. 15-17 : pav. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/1301/1301-e.htm>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Index Copernicus; Scopus]. [Citav. rod.: 0.508]

5.Laučkaitė, Kristina; Rastenytė, Daiva; Šurkienė, Danguolė; Vaitkus, Antanas; Sakalauskas, Andrius; Lukoševičius, Arūnas; Gleiznienė, Rymantė. Specificity of transcranial sonography in Parkinson spectrum disorders in comparison to degenerative cognitive syndromes / Lauckaite K, Rastenyte D, Surkiene D, Vaitkus A, Sakalauskas A, Lukosevicius A, Gleizniene R // BMC neurology [electronic resource]. London : BioMed Central. (Research article). ISSN 1471-2377. 2012, vol. 12, p. 1-8 : pav. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22400906>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; SCOPUS; PsycINFO; EMBASE; Chemical Abstracts Service (CAS); Google Scholar; CAB International]. [Citav. rod.: 2.564]

6.Moreira, Nuno Canto; Nylander, Rūta; Briaukaitė, Inesa; Vėlyvytė, Severina; Gleiznienė, Rymantė; Monastyreckienė, Eglė. Superficial siderosis: a case report / Nuno Canto Moreira, Rūta Nylander, Inesa Briaukaitė, Severina Vėlyvytė, Rymantė Gleiznienė, Eglė Monastyreckienė // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. (Klinikinis atvejis). ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, Nr. 6, p. 320-322. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21968884>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ; Scopus]. [Citav. rod.: 0.423]

7.Leskauskas, Darius; Kunca, Gediminas; Adomaitienė, Virginija; Gleiznienė, Rymantė; Labanauskas, Liutauras. Diagnosis and treatment of conduct disorder related to frontal lobe syndrome in a 16-year-old girl / Darius Leskauskas, Gediminas Kunca, Virginija Adomaitienė, Rymantė Gleiznienė, Liutauras Labanauskas // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. (Klinikinis atvejis). ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, Nr. 12, p. 827-834. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/1012/1012-05e.pdf>. [ISI Web of Science; MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ; Scopus]. [Citav. rod.: 0.446]

8.Gleiznienė, Rymantė; Bučinskas, Ugnius; Lukoševičius, Saulius; Vaitkus, Antanas; Letautienė, Simona; Apanavičiūtė, Daiva; Galvonaitė, Milda. Gliomatosis cerebri / Rymantė Gleiznienė, Ugnius Bučinskas, Saulius Lukoševičius, Antanas Vaitkus, Simona Letautienė, Daiva Apanavičiūtė, Milda Galvonaitė // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. (Klinikinis atvejis). ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, Nr. 5, p. 341-344. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/1005/1005-07e.pdf>. [ISI Web of Science; MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ; Scopus]. [Citav. rod.: 0.446]

9.Randakevičienė, Goda; Gleiznienė, Rymantė; Rastenytė, Daiva; Lukoševičius, Saulius. Secondary thrombosis of the left internal carotid artery caused by a motor vehicle accident: a radiological case / Goda Randakevičienė, Rymantė Gleiznienė, Daiva Rastenytė, Saulius Lukoševičius // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, Nr. 4, p. 275-281. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/1004/1004-07e.pdf>. [ISIWeb of Science; MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ; Scopus]. [Citav. rod.: 0.446]

· recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse

1.Radžiūnas, Andrius; Bunevičius, Adomas; Steiblienė, Vesta; Deltuva, Vytenis Pranas; Tamašauskas, Arimantas; Gleiznienė, Rymantė. Psychosis and depressive disorder after deep brain stimulation of subthalmic nucleus in a patient with Parkinson disease: a case report = Psichozė ir depresinis sutrikimas, pasireiškęs Parkinsono liga sergančiam pacientui po subtalaminių branduolių giluminės smegenų stimuliacijos: atvejo aprašymas / Andrius Radžiūnas, Adomas Bunevičius, Vesta Steiblienė, Vytenis Pranas Deltuva, Arimantas Tamašauskas, Rymantė Gleiznienė // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija = Biological psychiatry and psychopharmacology. Palanga : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas. (Case reports). ISSN 1648-293X. 2014, t. 16, Nr. 2, p. 85-88 : pav. [Index Copernicus].

2.Motiejūnaitė, Sandra; Gleiznienė, Rymantė. Germinoma, sukėlusi hiponatremiją / S. Motiejūnaitė R. Gleiznienė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, Nr. 4(58), p. 303-308 : pav, lent. [Index Copernicus].

3.Budrys, Tomas; Tautkutė, Sigita; Gleiznienė, Rymantė. Kaverninio sinuso pažeidimų radiologinė diagnostika magnetinio rezonanso tomografu = Magnetic resonance imaging of the lesions in the cavernous sinus / Tomas Budrys, Sigita Tautkutė, Rymantė Gleiznienė // Medicinos teorija ir praktika = Theory and Practice in medicine. (Klinikinės- praktinės apžvalgos). ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, Nr. 3.1, p. 72-77 : pav. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-Radiologai_11.pdf>. [Index Copernicus].

4.Gleiznienė, Rymantė; Mažeikienė, Dovilė; Matyženok, Ugnė. Langerhanso ląstelių histiocitozė: klinikinis atvejis / R. Gleiznienė, D. Mažeikienė, U. Matyženok // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, Nr. 1(55), p. 81-85 : pav. [Index Copernicus].

5.Tautkutė, Sigita; Gleiznienė, Rymantė. Lizencefalija: klinikinis atvejis = Lissencephaly: clinical case / Sigita Tautkutė, Rymantė Gleiznienė // Medicinos teorija ir praktika = Theory and Practice in medicine. (Klinikinės- praktinės apžvalgos). ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, Nr. 3.1, p. 113-118 : pav. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-Radiologai_17.pdf>. [Index Copernicus].

6.Jurkonienė, Jūratė; Gleiznienė, Rymantė. Meningito sukelta veninių sinusų trombozė vaikų amžiuje: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Dural venous sinus thrombosis following meningitis in children: clinical case and literature review / Jūratė Jurkonienė, Rymantė Gleiznienė // Medicinos teorija ir praktika = Theory and practice in medicine. (Klinikinės- praktinės apžvalgos). ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, Nr. 3.1, p. 151-158 : pav. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-Radiologai_22.pdf>. [Index Copernicus].

7.Budrys, Tomas; Gleiznienė, Rymantė. Recklinghausen’o liga, komplikavusi į neurofibrosarkomą. Klinikinis atvejis / T. Budrys R. Gleiznienė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, Nr. 4(58), p. 297-302 : pav, lent. [Index Copernicus].

8.Matukevičius, Algimantas; Gleiznienė, Rymantė; Matukevičiūtė, Indrė. Spontaninė pilocitinės astrocitomos regresija: klinikinis atvejis / A. Matukevičius, R. Gleiznienė, I. Matukevičiūtė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2013, Nr. 2(56), p. 166-171 : pav. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2013_Nr2_166-171.pdf>. [Index Copernicus].

9.Venskutonytė, Asta; Gleiznienė, Rymantė; Špakauskas, Bronius. Intradurinė tarpslankstelinio disko išvarža – klinikinis atvejis / A. Venskutonytė, R. Gleiznienė, B. Špakauskas // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius : Rotas. ISSN 1392-3064. 2012, T. 16, Nr. 3(53), p. 250-253 : pav. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2012_Nr3_250-253.pdf>. [Index Copernicus; Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source].

10.Gleiznienė, Rymantė; Vidžiūnaitė, Aistė; Kudžmaitė, M. Atipinis radiologinis meningiomos vaizdas: klinikinis atvejis / R. Gleiznienė, A. Vidžiūnaitė, M. Kudžmaitė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. ISSN 1392-3064. 2011, T. 15, Nr. 3(49), p. 198-202. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2011_Nr3_198-202.pdf>. [Index Copernicus; Academic Search Complete].

11.Gleiznienė, Rymantė; Matyženok, Ugnė; Bagavičius, Tomas; Nylander, R.. Galvos smegenų veninių ančių trombozė: trys klinikiniai atvejai ir literatūros apžvalga / R. Gleiznienė, U. Matyženok, T. Bagavičius, R. Nylander // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2011, T. 15, Nr. 1(47), p. 52–57. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2011_Nr1_052-057.pdf>. [Index Copernicus; Academic Search Complete].

12.Kudžmaitė, M; Vidžiūnaitė, Aistė; Gleiznienė, Rymantė. Kiaušidžių vėžio metastazės galvos smegenyse / M. Kudžmaitė, A. Vidžiūnaitė, R. Gleiznienė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. ISSN 1392-3064. 2011, T. 15, Nr. 3(49), p. 203-209 : pav. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2011_Nr3_203-208.pdf>. [Index Copernicus; Academic Search Complete].

13.Gleiznienė, Rymantė; Matyženok, Ugnė; Nylander, Rūta. Metronidazolio sukelta encefalopatija / Gleiznienė R, Matyženok U, Nylander R // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2011, T. 15, Nr. 2(48), p. 137-140. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2011_Nr2_137-140.pdf>. [Index Copernicus; Academic Search Complete].

14.Briaukaitė, Inesa; Gleiznienė, Rymantė; Nylander, Rūta. Posmegeninės liaukos apopleksija: klinikinis atvejis / Briaukaitė I, Gleiznienė R, Nylander R // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2011, T. 15, Nr. 2(48), 133-136. Prieiga per internetą: <http://www.neuroseminarai.lt/uploads/Neuro_2011_Nr2_133-136.pdf>. [Index Copernicus; Academic Search Complete].

15.Vėlyvytė, Severina; Gleiznienė, Rymantė. Abipusė pachigirija – polimikrogirija, arba perisilvinis sindromas : klinikinis atvejis / S. Vėlyvytė R. Gleiznienė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2010, t. 14, Nr. 2(44), p. 125-131 : pav, lent. [Index Copernicus; Academic Search Complete].

16.Vėlyvytė, Severina; Gleiznienė, Rymantė. Pilocitinė astrocitoma: klinikinis atvejis / S. Vėlyvytė, R. Gleiznienė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2010, T. 14, Nr. 3(45), p. 210-215 : pav. [Index Copernicus; Academic Search Complete].

17.Krajevaitė, Ingrida; Gleiznienė, Rymantė. Solitarinės kraniocerebrinės plazmocitomos radiologinė diagnostika / I. Krajevaitė, R. Gleiznienė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2010, t. 14, Nr. 4(46), p. 262-266 : pav, lent.

18.Nylander, Rūta; Gleiznienė, Rymantė; Briaukaitė, Inesa. Spontaninė intracerebrinė hipotenzija: klinikinis atvejis / R. Nylander, R. Gleiznienė, I. Briaukaitė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. (Klinikiniai atvejai). ISSN 1392-3064. 2010, T. 14, Nr. 1(43), p. 40-45 : pav, lent. [Index Copernicus; Academic Search Complete].


KVIESTINIAI PRANEŠIMAI AR KITI PRANEŠIMAI, PLENARINĖS PASKAITOS
tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose

1.Laučkaitė, Kristina; Gleiznienė, Rymantė; Sakalauskas, Andrius; Šurkienė, Danguolė; Rastenytė, Daiva; Lukoševičius, Arūnas. Imaging of substantia nigra degeneration by transcranial sonography and magnetic resonance in Parkinson’s disease / K. Laučkaitė, R. Gleižnienė, A. Sakalauskas, D. Surkienė, D. Rastenytė, A. Lukoševičius // Biomedical engineering - 2011 : Proceedings of International Conference : 27, 28 October 2011 / Kaunas University of Technology ; [Org. committee: A. Lukoševičius, A. Kriščiukaitis]. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-3380. 2011, p. 53-56 : pav, lent.

2.Keizeris, Alvidas; Kerpė, Ričardas; Kriščiūnas, Aleksandras; Gleiznienė, Rymantė. Paciento sergančio 1 tipo cukriniu diabetu pėdos plantarinės fibromatozės gydymas smūginės bangos įrenginiu / A. Keizeris, R. Kerpė, A. Kriščiūnas, R. Gleiznienė // Reabilitacijos metodų ir priemonių efektyvumas : Lietuvos reabilitologų asociacijos konferencijos medžiaga - Lietuvos reabilitologų asociacija - 20 metų : Kaunas, 2011 m. rugsėjo 9 d. / Mokslinis redaktorius: Aleksandras Krikščiūnas. Kaunas : Naujasis lankas, 2011. (Įvairūs reabilitacijos klausimai.), ISBN 978-9955-03-683-8. p. 325-327 : pav.

KITOS PUBLIKACIJOS

1.Laurynaitienė, Jūratė; Vaičienė-Magistris, Nerija; Gleiznienė, Rymantė. Ophthalmoplegic migraine in childhood: case report / Jūratė Laurynaitienė, Nerija Vaičienė-Magistris, Rymantė Gleiznienė // Eesti Arst = Estonian Medical journal : 13th International Conference of Baltic Child Neurology Association : May 13-16, 2015, Tartu : [Abstrakt] / Baltic Child Neurology Association. Tartu ; Tallinn : Celsius Healthcare ; Eesti Arstiseltside Liit. (Neurogenetics.). ISSN 0235-8026. 2015, lisa 2, suppl. 1, p. 64-64.

2.Laučkaitė, Kristina; Šurkienė, Danguolė; Matyženok, Ugnė; Gleiznienė, Rymantė; Gaižauskienė, B.; Vaitkus, Antanas; Rastenytė, Daiva. A comparative value of T1 and T2-weighted magnetic resonance imaging (MRI) and transcranial sonography (TCS) in Parkinson’s disease: a prospective pilot study of 16 cases / K. Laučkaitė, D. Šurkienė, U. Matyženok, R. Gleiznienė, B. Gaižauskienė, A. Vaitkus, D. Rastenytė // European journal of neurology : Special Issue: Abstracts of the Joint Congress of European Neurology : Istanbul, Turkey, May 31-June 3, 2014 / EFNS - European Federation of neurological societies ; Edited By: Anthony Schapira. Editors: Alberto Albanese [et al.]. Oxford : Blackwell Science. (Paper Poster Sessions.). ISSN 1351-5101. 2014, vol. 21, suppl. 1, p. 606, no. PP3184. Prieiga per internetą: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.12497/pdf>.

3.Randakevičienė, Goda; Gleiznienė, Rymantė; Zaveckienė, Jurgita; Lukoševičius, Saulius. Neurosarcoidosis: a case report and review of the manifestations of the disease on MRI : Randakeviciene Goda, Gleizniene Rymante, Zaveckiene Jurgita, Lukosevicius Saulius // BCR 2012 - 4th Baltic congress of radiology [elektroninis išteklius] : Vilnius, Lithuania, October 11-13, 2012 : CD of abstracts / Lithuanian radiologists association. Latvijas radiologu asociācija. Eesti radioloogia ühing ; President: Jurate Dementaviciene ; Chair: Algirdas Tamosiunas. [Vilnius] : Lithuanian radiologists association, Latvian association of radiology, Estonian society of radiology, 2012. (Oral presentations.). 1 skelb, p. 19.

4.Kerpė, Ričardas; Gleiznienė, Rymantė; Jäger, Heike. Plantar fascia fibroma lesion confirmed by magnetic resonance imaging in diabetic foot / R. Kerpe, R. Gleizniene, H. Jäger // X. Meeting of the DFSG (Diabetic foot study group of the EASD) : 28.-30. September 2012, Berlin-Potsdam, Germany / Org. committee: E. Jude, R. Lobmann, K. Kirketerp-Moller et al. ; Diabetic foot study group. Berlin-Potsdam : Printed by TR Shone Design et Print Ltd, 2012. (Diabetic foot study group. Poster abstracts. Diabetic foot study group.). p. 72, no. P3.

5.Randakevičienė, Goda; Gleiznienė, Rymantė; Žoštautienė, Indrė; Lukoševičius, Saulius. Spinal glioblastoma multiforme: a case presentation and review of the literature : Randakeviciene Goda, Gleizniene Rymante, Zostautiene Indre, Lukosevicius Saulius // BCR 2012 - 4th Baltic congress of radiology [elektroninis išteklius] : Vilnius, Lithuania, October 11-13, 2012 : CD of abstracts / Lithuanian radiologists association. Latvijas radiologu asociācija. Eesti radioloogia ühing ; President: Jurate Dementaviciene ; Chair: Algirdas Tamosiunas. [Vilnius] : Lithuanian radiologists association, Latvian association of radiology, Estonian society of radiology, 2012. (Posters.). 1 skelb, p. 83.

6.Rutkauskas, Saulius; Laučkaitė, Kristina; Stepanavičius, Žilvinas; Vidžiūnaitė, Aistė; Lukoševičius, Saulius; Basevičius, Algidas; Gleiznienė, Rymantė. The relation between mild cognitive impairment and vertebrobasilar circulation : Rutkauskas Saulius, Lauckaite Kristina, Stepanavicius Zilvinas, Vidziunaite Aiste, Lukosevicius Saulius, Basevicius Algidas, Gleizniene Rymante // BCR 2012 - 4th Baltic congress of radiology [elektroninis išteklius] : Vilnius, Lithuania, October 11-13, 2012 : CD of abstracts / Lithuanian radiologists association. Latvijas radiologu asociācija. Eesti radioloogia ühing ; President: Jurate Dementaviciene ; Chair: Algirdas Tamosiunas. [Vilnius] : Lithuanian radiologists association, Latvian association of radiology, Estonian society of radiology, 2012. (Oral presentations.). 1 skelb, p. 39.

7.Laučkaitė, Kristina; Sakalauskas, Andrius; Šurkienė, Danguolė; Gleiznienė, Rymantė; Kuprionis, Gintaras; Rastenytė, Daiva. Transkranijinės sonografijos vertė diagnozuojant Parkinsono ligą : Kristina Laučkaitė, Andrius Sakalauskas, Danguolė Šurkienė, Rymantė Gleiznienė, Gintautas Kuprionis, Daiva Rastenytė // V nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas – sveikatai“ [elektroninis išteklius] : 2012 m. balandžio 11 d. : Konferencijos tezių rinkinys / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, 2011. (Sekcija „Neuromokslai“.), ISBN 978-9955-15-232-3 (CD) ; 978-9955-15-231-6 (internete). 1 skelb, p. 75/75, Nr. 7.

8.Laučkaitė, Kristina; Rastenytė, Daiva; Šurkienė, Danguolė; Vaitkus, Antanas; Gleiznienė, Rymantė. Ultrasonographic and clinical correlates in patients with idiopathic Parkinson’s disease: a prospective study : K. Lauckaite, D. Rastenyte, D. Surkiene, A. Vaitkus, R. Gleizniene // European journal of neurology : abstracts of the 16th congress of the European Federation of neurological societies [elektroninis išteklius - kompaktinis diskas] : Stockholm, Sweden September 8-11, 2012 / EFNS - European Federation of neurological societies ; Editors-in-chief: Nils Erik Gilhus, Sten Fredrikson. Oxford : Blackwell Science. (Posters.). ISSN 1351-5101. 2012, vol. 19, suppl. 1, September, 1 skelb, p. 318, no. P1592.

9.Kerpė, Ričardas; Gleiznienė, Rymantė. How could magnetic resonance imaging findings explain the role of the plantar fascia in the aetiology of diabetic foot / R. Kerpe, R. Gleizniene // 6th International Symposium on The Diabetic Foot (ISDF) : 11-14 May 2011, Noordwijkerhout, The Netherlands : Program & Abstracts / Editors: William H. van Houtum, Karel Bakker, Nicolaas C. Schaper, Miranda Motshagen and Nicolette C. van Erven. Huizen : Drukkerij-Uitgeverij J. Bout & Zonen, 2011. (Poster session I: New developments.), ISBN 978-90-817208-1-6. p. 210-211, no. I01 : pav.


1.Visokinskas, Mindaugas; Kučinskas, Martynas; Golubickas, Domas. Širdies kompiuterinės tomografijos angiografija, mažų dozių pritaikymo galimybės / Mindaugas Visokinskas, Martynas Kučinskas, Domas Golubickas // Kardiologijos praktika : Kauno krašto kardiologų draugijos konferencija "Neinvazinė širdies ir kraujagyslių ligų diagnostika: šiuolaikinis multidisciplininis požiūris“ : 2016 m. sausio 19 d. Kauno krašto kardiologų draugija ir LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos klinika : konferencijos pranešimų tezės/straipsniai / Kauno krašto kardiologų draugija. Kaunas: UAB "Kardiologijos projektai". (Pranešimų tezės/Straipsniai.). ISSN 1648-8105. 2016, Nr. 1, p. 17-18 : pav.

2.Strelčiūnienė, Valdonė; Banišauskaitė, Audra; Šakalytė, Gintarė; Golubickas, Domas; Jankauskas, Antanas. Širdies lipoma: klinikinis atvejis ir literatūros apžvalga = Cardiac lipoma: clinical case and review of literature / Valdonė Strelčiūnienė, Audra Banišauskaitė, Gintarė Šakalytė, Domas Golubickas, Antanas Jankauskas // Medicinos teorija ir praktika = Theory and Practice in medicine. (Krūtinės ląstos radiologija). ISSN 1392-1312. 2015, t. 21, Nr. 4.1, p. 518-522.

3.Jankauskas, Antanas; Golubickas, Domas. Širdies ir kraujagyslių tyrimų galimybės Aquilion One kompiuterinės tomografijos aparatu / Antanas Jankauskas, Domas Golubickas // Kardiologijos praktika : Kauno krašto kardiologų draugijos konferencija "Echokardiografijos ir naujų vaizdinių metodų palyginamoji diagnostinė vertė" : 2014 m. spalio mėn. 21 d. Kauno krašto kardiologų draugija, LSMU Medicinos akademijos Kardiologijos klinika : konferencijos pranešimų tezės/ straipsniai / Kauno krašto kardiologų draugija. Kaunas: UAB "Kardiologijos projektai". (Pranešimų tezės/Straipsniai). ISSN 1648-8105. 2014, Nr. 5, p. 9-11 : pav.

4.Golubickas, Domas; Motiejūnaitė, Justina; Jankauskas, Antanas; Šlapikas, Rimvydas; Basevičius, Algidas. Incidentally diagnosed malignant coronary artery anomaly: a clinical case / Domas Golubickas, Justina Motiejūnaitė, Antanas Jankauskas, Rimvydas Šlapikas, Algidas Basevičius // Medicina. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. (Continuing medical education). ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, Nr. 10, p. 462-465. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/?term=Incidentally+diagnosed+malignant+coronary+artery+anomaly%3A+a+clinical +case>.

5.Arbačiauskaitė, Rūta; Golubickas, Domas. Klinikiniai atvejai: mūsų patirtis / Rūta Arbačiauskaitė, Domas Golubickas // Kardiologijos praktika. Kaunas: UAB "Kardiologijos projektai". (Apžvalginiai straipsniai.). ISSN 1648-8105. 2013, Nr. 3, p. 45-47 : pav.

6.Arbačiauskaitė, Rūta; Golubickas, Domas. Širdies kompiuterinė tomografija: išeminės širdies ligos vertinimo galimybės / Rūta Arbačiauskaitė, Domas Golubickas // Kardiologijos praktika. Kaunas: UAB "Kardiologijos projektai". (Apžvalginiai straipsniai). ISSN 1648-8105. 2013, Nr. 3, p. 41-44 : pav, lent.

7.Golubickas, Domas; Jankauskas, Antanas. Širdies kompiuterinė tomografija: išeminės širdies ligos vertinimo galimybės = Cardiac computed tomography: ischemic heart disease evaluation possibilities / Domas Golubickas, Antanas Jankauskas // Medicinos teorija ir praktika = Theory and Practice in medicine. (Klinikinės- praktinės apžvalgos). ISSN 1392-1312. 2013, t. 19, Nr. 3.1, p. 64-71. Prieiga per internetą: <http://www.mtp.lt/files/MTP-Radiologai_10.pdf>.

8.Golubickas, Domas; Basevičius, Algidas; Žvinienė, Kristina. Kontrastinės medžiagos, vartojamos ultragarsiniams (UG) tyrimams / Domas Golubickas, Algidas Basevičius, Kristina Žvinienė // Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas. Kaunas: Vitae Litera. (Šeimos gydytojo praktika). ISSN 1392-3218. 2009, t. 13, Nr. 12, p. 764-767.

1. Mamontovas V., Letautienė S. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų radiologinės tarnybos 1996-2000 m. pagrindiniai darbo rodikliai, Medicinos teorija ir praktika 2001 4 (28); psl. 6 - 9;

2.Miller A., Atkočius V., Letautienė S. Brachiterapijos šaltinių kalibravimas, Medicinos teorija ir praktika 2001 4 (28); psl. 31 – 35.

3.Letautienė S.R., Miller A. Plaučių navikų apšvitos tūrio paklaidos įvertinimas kompiuterinėje tomografijoje, Medicinos teorija ir praktika 2002 4 (32); psl. 33 – 35.

4.Grigienė R., Pipiras V., Letautienė S.R., Drulia E., Beresnevičius K., Aizenas M. “Kompiuterinė tomografija vertinant sritinius limfmazgius gimdos kaklelio IB stadijos 
 vėžio atvejais”;Medicinos teorija ir praktika, 2002, 4 (32), 29-32.

5.Miller A., Letautienė S.R., Mickevičius R., Atkočius V. Dose coverage evaluation for lung cancer radiation therapy. Medicina 2004; 40(12):1197-1206.

6.Letautienė S.R., V aluckas K.P . Pospindulinio plaučių toksiškumo dozimetrinių prognozinių faktorių vertė, gydant plaučių vėžį. Medicina 2006; 42(4): 314-320.

7.Letautienė S.R. , Grigienė R. Indikacijos pilvo organų radiologinei diagnostikai. Medicinos teorija ir praktika. 2008. 14(4) 340-345;

8.Letautienė S.R. Nuo ko priklauso plaučių spindulinių komplikacijų rizika? 2008. Medicinos teorija ir praktika. T. 14. Nr. 1. p. 48-54;

9.Letautienė S.R., Grigienė R. Rizika susirgti širdies ligomis ir plaučių vėžiu po krūties vėžio spindulinio gydymo. 2008. Medicinos teorija ir praktika 14(2): 173-179;

10.Autorių kolektyvas, bendraautorė. Onkologija šeimos gydytojui. Vadovėlis. 2008. VUOI.

11.Grigienė R., Letautienė S.R., Grigaitė K. Šiuolaikinių radiologinių metodų reikšmė nustatant gimdos kaklelio vėžio išplitimą / Medicinos teorija ir praktika. T. 15, Nr. 3 (2009) p. 201-205.

12. Bilogan, M., Letautienė, S.R., Riebaliniai navikai / Onkologija. 2009, Nr. 5 p. 24-25.

13. Gleiznienė R., Bučinskas U., Lukoševičius S., V aitkus A., Letautienė S. R., Apanavičiūtė D., Galvonaitė M. Gliomatosis cerebri. Medicina. 2010; 46(5):341-344.

14. Narimantas Evaldas Samalavičius, Alfredas Kilius, Kęstutis Petrulis, Simona Letautienė, Rūta Grigienė, Rūta Briedienė, Edita Mišeikytė-Kaubrienė. Transanal endoscopic microsurgery: results of first 50 cases. Acta medica Lituanica 2012 ; 1: 45- 49

15. Autorių kolektyvas, bendraautorė. Krūtinės ląstos skaitmeninė tomosintezė (metodinės rekomendacijos). VU. 2013.

16.Autorių kolektyvas, bendraautorė. Plaučių vėžio diagnostikos ir gydymo gairės (metodinės rekomendacijos). Vaistų žinios. 2013.

17. Viso kūno difuzijos vaizdinimo magnetinio rezonanso tomografijos būdu galimybės onkologijoje (apžvalga). Medicinos teorija ir praktika 2013. T.19 (Nr.3.1):99-105.

Egle Monastyreckiene

Papers

Gudas R., Gudaite A., Pocius A., Gudiene A., Cekanauskas E., Monastyreckiene E., Basevicius A. Ten-year Follow-up of a Prostective, Randomized Clinical Study of Mosaic Osteochondral Autologous Transplantation Versus Microfracture for the Treatment of Osteochondral Defects in the Knee Joint of Athletes. Am j Sports Med. 2012 Sep 28. PubMed PMID: 23024150 3.792

R. Adaskevicius, D. Macianskyte, E. Monastyreckiene. Experimental Determination of Computed Tomography Settings for Jaw Scanning // Electronics and electrical engineering. – Kaunas: Technology, 2011. ISSN 1392 – 1215

Monastyreckiene E., Briaukaite I., Nylander R., Moreira N. C., Gleizniene R., Velyvyte S. Superficial siderosis: a case report. Medicine. Kaunas, Lithuania. 2011. ISSN 1010-660X

R.Stropus, A.Ratkevicius, E.Monastyreckiene. Anatomy of the Human Movement. Textbook. LUHS Leidybos namai, 2013

A.Basevicius , S.Lukoševicius , E.Jonaitiene , I.Kulakiene , L.Dobrovolskiene, E.Monastyreckiene et al. Basics of Radiology. Textbook. LUHS Leidybos namai, 2013

E.Monastyreckiene, B.Kucinskaite, L.Smilgine. Special Aspects of Skeletal Radiology in Children: Literature Review. Theory and Practice in Medicine. Lithuania. 2015. ISSN 1392-1312

K.Grigaite, E.Monastyreckiene, L.Mikelionis, G.Mickeviciute, O.Vaitkevicius, I.Grigaite. Assessment of Articular Cartilage Injury Using Magnetic Resonance Imaging. MRI T2 Mapping. Theory and Practice in Medicine. Lithuania. 2015. ISSN 1392-1312


Presentations and lectures

3rd International Eastern European Conference. Craniomandibular disorders, Kaunas, Lithuania. 24-25 October 2014. Radiological temporomandibular joint analysis. E. Monastyreckiene

Scientific conference of Lithuanian Society of Urology, Kaunas, Lithuania. 28 November 2014. Imaging of bone metastasis of genitourinary cancer. E.Monastyreckiene

Scientific conference of Lithuanian Sports Medicine Centre, Kaunas, Lithuania. Imaging sports injuries of the ankle. 16 April 2015. E. Monastyreckiene

Scientific conference of Lithuanian Society of Radiology, Kaunas, Lithuania. 13 May 2015. The evaluation of radiological engraftment signs of allogenic bone grafts. P. Randakevičius, E. Monastyreckiene, K. Grigaitė, M. Stravinskas

Scientific conference of Lithuanian Society for Medical Oncology, Vilnius, Lithuania. 29 April 2016. Imaging of bone and soft tissue sarcomas. E. Monastyreckiene